הסתיים הדיבוב של הסרט הנפלא “לאסי שובי הבייתה”

כאן רואים את אחד משני כוכבי הדיבוב שלנו של הסרט

הסתיים הדיבוב של הסרט הנפלא "לאסי שובי הבייתה"