סיפור של צבע – הסרט הציבעוני של השנה

סיפור של צבע – הסרט הציבעוני של השנה